ÇELATLARINIZA MASALLAR-1 Kırmızi Şapkeli Kıyçaz

Aşağa gitmek

ÇELATLARINIZA MASALLAR-1 Kırmızi Şapkeli Kıyçaz

Mesaj tarafından hfidan Bir 19/6/2008, 21:05

Ne var imış, ne yok imış... Evöl zeman içinda, kalbur saman içinda, Üsküp'ün küylerından birinda birangi kariylen kızçesi yaşaymış.. Bu kari dul imiş, yalanız yaşaymış kızçesiylen. Birangi oglu da varmış, te ama o gitmiş Üsküp'e okumaa.. Daa dogrusi anasi sanaymış okuy bu çocuk orda. Eeey yok noolsın! Almış orda o kizların ardi sira, okur mu? A bıragın ya o edeğpsızi! Lazım diıldır şini konuşalım onu... Biz dönelım bizım karıylen kızçeye...
Birangi gece yatsın azırlanıymiş bu kari, bakmış o kızın daa yok neğeti yatsin:
- Be mari evladım! Gece oldı mi yatmaysın, saba oldu mi kolkmaysın! Yat şini ta, sabaylen gidısin nenene...
- Dur be ana... Yatıcim şinı... Bekleyım bitsın o filım...
- A adın çıkmasin bulaki yarabbi! İfrit olıyım senın o filımlarına! Yat çubuk!
Anasi er akşam oldugi gibin söölene söölene, gidey yatsın... Ama tutmay uyki, o televizonun gürültüsünden... Bi oraa döney, bi buraa döney.. Yok olmay...:
- Ramizeeee! Kız mariii Ramizeee! Ya kas o televizonun sesını ya kapa çubuk! Gelmeyım oraaa!
Ramizecik çaresiz kapar televizoyu, gidey yatsin...

Sabaylen , orozun sesına uyanir Ramize... Eeey, bi bakay anasi çoktan kolkmış, gitmış inegı sagmaya... "bu kaa gene tez canlılık..." die geçırmış içinden , anasi için, yatakta keyf çatarken... Ayni anda anasi da onun içın "bu kızin parmagınin dorugi benzememış ya bana! Bak daa yok kolksın? Bu kaa gene uyuşukluk... Kime gene çektı mari bu kıs bilmeyım" die geçiriyomış içindan... Daa fazla sabredememış anasi, almış ordan bi odun, yürümüş kolksın dügsün o kızi.. Kız gürünce odunu çubuk elden fırlamış yataktan...

Bunların var imış bi nenesı üteki küyde... Orda yaşaymış o da yalanız.. Adam, karinın çeynesından osanmış, kavrından ülmüş genç yaşinda deyler... Bu kari da kocamış, istememış evlensın bi daaa.. Te işte, arada, nukası (torunu) Ramize yemek getırıymiş, gelıymış yapsın temızlık, silsın halilari, süpürsin yerleri... Te ole kendı alinde geçınıp gideymış...
Gene işte o gün, anası demış Ramize'ye:
- Pişın gütür bunları nenene ta yesin iscak iscak sogumadan...
- Ne mari ana bunlar? Mis gibi kokay?
- Kovurdum etçezler... Beki kesmez dişçezleri nenenın, sen onlari ofala da kuy agzına nenenın...
- Be mari ana, nerden buldın bu etçezleri?
- Eeey geçen kurban bayraminda, açan getırmış idi Sülman Dayınin kari, unuttun mi?
- A-aaa.. Şini sezındım ana! Dogru deysın... Feride Enge getırmış idi bunlari... Du tatiim ben de ole ucundan... Zere çok açım...
- A şini bırak... Neokıt gidısin nenen anda ta, yersın orda ... Sallanma ta git nereekaa akşam olmamıştır... Ben de gidıcim tütün kırmaga...
- Tamam ana tamam, te şini gidıcim.. Te bakayım bitsın o Seda Sayan...
- A kkırr boynunu de! Almaasın alacagıni! Kolktın mı gidesın bi yere çatamaysın! Çubbuk yürrüü!
Ramizecik yine odunu yemesın dee, ooop emen top ayak, firlamış yerinden...
Tam çıksin istemış kapidan, dönmüş anasına:
-Ana mari, nereea kaldırdın benim o eşıl mantomi?
-Angi eşıl manto mari?
-Te açan giymış idım Edrife'nin dügünde..
-Uuu mariii.! Giyılırmıymiş o manto şini? Korkaysın kolsın birangi parçe bi yeni bişeyin , istedın mi gidesın bi yere giymege! Giy şini o kırmızi mantoyi, ürt başıni da zere yagmur pırslay tamina?
-Tamam be ana tamam, ep giyeyım o eski mantoyi...
Ramizecik , istemeyerek de olsa giymış yine eski kırmızi mantocugini... İstemeymış giysın oni garin, "eter mari eter! giyeyım daa onıyedi yaşimdan beri ayni mantoyi, geldım şini igirmiiki yaşına, daa giyeyım ayni mantoyi" dee söölene söölene kuyulmuş yola... E, korktugi başina gelmış tabe. Açan görmüş o çeladlar bunu yolda gezey gitsın, almışlar ardını kızdırsinlar:
-Eeeğğy, bakin ya buraa, kırmızi şapkeli kız geçeey!!!
-Nere bule mari, kırmızi şapkeli kiz?
-Sanaaa kırmıııziii çoook yakışşıooor (Nerden gene sezınmışler ise Ande Yener'in bu türkisıni)

Ramize:
-A gidın ordan de! İstemeyım gürim içbirınizi.. Terbaasız çelatlar! die terslenivermiş, yürümüş magsımların üstüne... Yakalamış birıni, te o A-fız Usman'ın toruni, istemış kırsin çeynesini ta, küverılmış ellerindan o çoycak ta, nassı kaçay aşşiiğ dougri...

-E mari ana, e mari ana! Ep sensın sebep, giydırmedın bana o eşıl mantoyi, te bak ya oldık maskarası çelatların, die öfkelene öfkelene devam etmiş yola...
Açan girmış ormana, küverılmiş o yagmur ole nassı! Emen girmiş bi ageç altina ta, ıslanmasın... Neokıt bekleymış , dinsın o yagmur ta alsın yürüsün yola, mayışıvermiş oracıkta... Nassı içi geçtıyse uyumış kolmış birangi saayt o agaç dibinda... Açççan açmış gözlerıni, bi de ne gürsın!! Bi kurt! O kurt ole, devırmış gözler, bakay Ramize'yı yesın!Tih tih tiih...Ramize olmuş sanki mı deysın budala! Başlamış çegirmege:
-Anacıgim anacıgim!
Kurt dile gelivermış:
A sıs mari, bagırme o kaa! Ne ananı araydın ta, girdın bu orman içina yalanız, te şini bagırıysın anacıgim anacıgim? Yok nolasıın ya?
Ramize bakmış açan düverıy o kurt, ole şaşmaga?
Kurt demış buna:
-Kimsın mari sen, kimınsın kıyçazi? Sefte güriim seni buyanda?
Ramize başlamış bismilaiylen okumaga...
Kurt bakmiş aklı çıkindir kızçenin, du demış ben bu kıyçazi neree kaa korkutmamışim, kandırim onu usullen, tatlılıklen...
-Korkma be mari bendan, demış.. Nerea gideysın?
-Neneme , demış Ramize.
-Naapısin nenende?
-İstedım götirim ona bu kovurmalari...
-Ne kovurmasi mari, neredadir.. Du kokalağlım biken..
-Te bu çanacıga doldurdu anam.. Gideyım te o yolin karşisındaki küye, ordadır nenem..
Kurt da az anasınin gözçesi degılmiş.. Emen yapıvermiş bi pülan, yesın nasıl em kovurmaları, em Kırmızi Şapkeli Ramize'yi em da neneyı...
-A gez oıkıt sen, geç kalmaasın gene.. Benım ütüki anda az işım var, gidicem oraa, demış kurt...
-Ramize e tamam be Kurt Aga demış, alliiyisimarladık..
Ramize bakmış kurt bunu salay, neraakaa yememış oni, emen kaçıvermış ordan, em de deymış içinden " a mari Ramize gürdün gene okumagin faydasıni, o kurt oldı ole bi bismilailen kuzi..."
Tabe kurt durur mi, çubuk elden varmış Ramize'nın nenesınin evıne, çalmış kapii:
-Tak tak tak!
Nene seslenmış içerden usullen:
- Gir mari içerı, kılayım öyleni, bozmayım şini namazi, şaşıttırısin...
Kurt demış, " sen şini gürisın öyleni, ikındiye yetıştırıcim senı.."
Kari açan yatmış secdeye, o kurt ole atlay karinın arkasindan ta ısırsin ole kabalık etlerıni... Ooop, biketten yutay, zatidir kari bi lokmacık... Alla yerınde dinlendırsin,... Başladı mi annatırsin sısmay di ama ii kariiydı gene...Te o vuruk kıyças bilmey nenesini kurt yutti.Sallanıy , açmış agzını bakay avaağ... Çok uzatmaalim lafi, varmış nenesının evine ta çalay o kapıyi ole güm güm... :
-Nenecıgım nenecıgım ! Aç ta o kapii giriim içerı, zere üşidim...
Daa biken vuruy o kapıi... Seslenıy içerden kurt, yapay sesıni kocakari sesı:
-U maaarii , Ramize...
Ügrendi tabi adıni da..
-Sen mısin mari nenenın, a gez içerı!
Ramize bakay kapi açık ımiş, girey içeri... Em dey içinden "Akikat bunadi bu kari, bırakıy kapıi açik"
Girey o oda anda, bakay nenesı yatay:
-Ne be nenecıgim, asta mi oldın?
-Ya marii... Çıktim alim aptes,o sogukta, gene üşüttim tamina, sıtmalanıyım...
-Olacagi oydi işte, ben deyım kaç ken, gir o banyode , aç o şohpeni ta, al orda sicak sucezlen aptes... Korkaysın yakasin o şohpeni, yanacakmiş ep pare die.. Bu kaagene sıkman dee?
-A-aağahaa.. Ananinti... Senin anan ödey dimı o faturalari? Aç o katalitigi de kırılsin biras nereekaa içersi...
-Be nene, senın sesın da kısılmiş taminaaa.. Aaa? Bak ya buraa? Nene? Senın kulaklarina nooldu mari? Neçın bu kaa kocadılar?
-Isteyım daa güzol duyyayım senı...
-A be nene ne deysın? Bak ya? Senın gozlerinde kocamış? Ole deysın yerınden fırlaacak?
-İsteyım daa güzol gürim senı...
-nenecıgım... A dedım susayım ama düvericim... E epısını anladım ama Allağa güç gitmesın bişi senın burnunda olmış pırçgöti gibi?
-A git ordan de terbaasız terbaasızını! İsteyım kokalayım daa mi ti güzol senın getırdıgin kovurmalari da ondan zere kocadi burnim....
Remize olmıştır epten şaşkın, açan bu gördüklerının karşısinda... Bişii işkillenmiş, " du bi sokulayım bakiim, dildir tamina bu benım nenem?" deymış içindan ta em soraymış..
-Be nene, aç bakayım ya o agzıni... Sanikılım bana gelıyyy.........................
Ramizecik lafıni bitiremeden, o kurt ole atlamiş oncazin da üstüne , bakmış yesın onu da...
Tam o sırada Amdi Aganın küçük dama-dın kayinçosu Feymi geçeymış ordan.. Duymış içerden seslerı... Ramize içırda em bagırıiy" kurtarin benı" em söglenıy " a pis kurt, yedın ep nenemı" dee...
Feymi emmen koşay, usullen açay kapıyi, sokay içeri burnunin doruguni , bakay içerı, ne görsın? Kurt almış kızin arkasıni, istey yesın...
Emmen kapay bi odun, girey içerı, tutay bogazindan o kurtun, vuruy bi şamar!
Eeeğğyy sen mısın, yeen neneyı? Ole bi kötek o odunla.. Dügey ta dügey.. Kurt istey küverılsın Feyminin ellerinden, kaçamay... Yemış ep kariyi, şini mırtlaamay yerınden...O Feymi ole dügee dügee gebetttırıiy o kurdi... İstey emen bi bıçak Ramizeden.. Ramize koşay bakay mutfaga, alsın bi bıçak... Bakay bakay , te o yanda şınlay bişii.. Eeey bakay sayiden de bıçak... Alıy emen bıçagi, koşay gene içerı...
-Al Feymi Aga , getırdim bıçagi...
-Çok riğcaederm bana say Feymi de mümküni varise...
Ramizeyi alıy bi gülmek, başlay kikirdemee...
-Ay bilmeyım ki nasıl olur...
Feymı sırıtıy bıyik altindan, olur Ramizem olur... Bilmey mısın neokıttan berıdır, isteyım seni kıstırim bi yerde ta, düveriim neçın sana sevdalandıgimi...
-Sayi mi deysın Feymi?
-Sayi deyım tabe... A-aaağğğ... Eeeey lafa daldık unuttik o kocakariyi kurdun içinde mari.. Çubuk ver o bıçagi , yaralim kurdun tegarını ta çıkaralim neneyı...
-Tamam Feymicigım, ıslaa sezındın... Ama bi ken daa düver neçın benı sevdıgini ta vericim bıçagi...
-Seni seveyım Ramize...
-Ben da seniii sevgilım...
-A ver şini keselım...
-Feymim, kes...
Bi de keseyler kurdin karnıni, bakaylar o kari kurdun migdesinde kalmış yumruk kaaa, olmuştur sanki caba...
-Alla taksiratını affetsın, dey Ramize...
- Ya ya Alla sırali ölüm verdı, dee eklemış Feymi..
Ramize almış telefonu, aramiş anasıni, neçın gelsın cenazeyi kaldırsinlar...
Ramizeyle Feymi beklemışler nenenın kırki çıksin... Ramize istey kıyılsin nikaağlari Beyaz Şov'da. Razi getıremey Feymi'yi... Yapaylar soora Fuski'nin bayçesinde sade bi dügün...
Onlar ermış müradına, biz çıkalım kerevitine...
Masal masal taslandi.
Kurbaalar taşlandi...


HALDUN FİDAN

hfidan
Asistan
Asistan

Mesaj Sayısı : 11
Yaş : 40
Kayıt tarihi : 19/06/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: ÇELATLARINIZA MASALLAR-1 Kırmızi Şapkeli Kıyçaz

Mesaj tarafından Recchie Bir 19/6/2008, 21:14

Yahu kızaan kardaş
te te elal ulsun sana isteymısın ben simdi gülmektan üleeemm? Very Happy Very Happy Very Happy cheers
avatar
Recchie
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 127
Yaş : 48
Kayıt tarihi : 14/05/08

Kullanıcı profilini gör http://trumeli.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz