ÇELATLARINIZA MASALLAR-3 PAMIK PİRENSEZ

Aşağa gitmek

ÇELATLARINIZA MASALLAR-3 PAMIK PİRENSEZ

Mesaj tarafından hfidan Bir 19/6/2008, 21:32

İstey misınız annatırayim yeni bi masal? E oıkıt sısın ta dinleyin şini:
Vakti zamanında yaşaymiş bi kırallen kıraliyçe... Neoıkıt yagaymış kar, te ole oıkıtlardan bi gün, kıraliyçe oturmuş camdan bakaymış nasıl yagay o kar, em işleymiş oyalar ta diksın avlu uci.... Te bu kari, açmiş agız bakay avağya, bakmay işlesın elindeki işi, o igne kakıl ole parmagınin doruguna, başlay kanlar aksın parmagından... Kıraliyçe koparıy bi bagırmak...Ey ey eeeğeey... Koşay emen kıral kocasinin yanına:
- A be adam, bilmeysın neoldi?
- Neoldi mari?
- Görmeysın parmagımi? Nassıl akay o kan!
- Eeey sayi mari, gidelım mi acil'e?
- Eglenıymısın sen benle?
- Ne deysın be mari? Nekaa yüreksız çıktın sen de be yaa... Say degmiş o igne, fıslamış birangi damlacik kan... Sanayısn ölecin?
- Be adam iç mi duymaysın, iç mi okumaysın gazetalarda? Üteki kırallıklerda neyler olıy? Yok kümürlükte yatan kız, pirenses çıkay, yok kıralin kızini kuleye kapaylar, büyiler yapaylar, üzyıl uyuy bilmem daaa ne? Ya bana da yaptılarsa birangi büyi? Ya ben da parmagıma igne batınca ölirsem? İç mi korkmaysın?
- A be kari? Gelmişsın altmışbeş yaşina? Sende büyi olsa, sanay misın bu yaşa kaa tutmasin o büyi? A bırag ya şini bule budala maabetlerı... Ne yiısık akşama?
- Adam , adaam... La-zim gözden geçırelım evliligmizı... Zere bana ole gelıy, iç eyecan kalmamişidır bu evlilikte... Neyler deysın sen? Sen sanay mısın ki bu kırallık ep yaşayacak? Sen ep yaşayacaksin? Yarındasi güin, Avropada birangi yerde, bi iytilal kopar, kıyamet gider ortalıkta , emparyalist sistemın soni gelırde, yıkarlarsa bu kırallıgi başimiza, ne annatıracaklar bizım içın? Tuzsiz bi kırallen, tuzsiz bi kıraliyçe... Lazim gelsın bizimde başimiza birangi olay....
- E iyi mari, çok isteysen öl gene oıkıt? Beki de annattırırlar? Em sen nerden duyaysın bule laflari? Ep o Rousseau denen adamdan duyaysın deme bu maabetlerı? Ben istemeyım görim o adamın sıfatıni, diılki girsın evımıze... Anmayasın sakın o adamın adıni bi daa... Ega bu kırallıge bişey olsın ta göstericim oıkıt ben sana....
- E adi, görilecek günler gelındir... Ben gene senın iyiligini düşünicim... Annatırcaklar ep bizım de kırallıgımızi... Dimimi ti bu igne parmagima kakıldi, dimimi ti kanlar ole akay durmay... Te şini alıcim aptes soguk suylan, kılıcim iki rekat namaz, ey yarabbi diicim, dileyım senden birangi dilek... Bana bi kız çocugi ver, bule bu yagan kar bigin bembeyaz pakpacık olsın... Yanacıkları bu akan kan bigin kıpkırmızi, saçlari da te bu adamın yüregi bigin kapkara olsın...
Alla kabul etsın....
Etmış Alla kabul, dogurmuş bu kari te altmışbeş yaşinda , kapkara saçli, al al yanakli bembeyaz bi kıyçaz.. Kuymuşlar çucugin adıni Pamık, neçın benzey pamıga... Sankimı deysın isım kıtlıgi... Adıyla yaşasin.... Gelgelelım kıraliyçe, neçındır inat tıkıli, almiş idı ya soguk sucazlen aptes, te sen üşit bübrekleri, çocugi doguruken öl... Alla taksiratını affetsın....
E kıral bu, duramamış yalanız, daa karinin kırki çıkmadan evlenmış emen başka bi karıylen.... Bu kari çoksi güzolmış lakin bi o kaa da büyik burinliymiş... Çok begenıymiş kendıni... Bu karinin bi de siyirli bi aynasi varimiş... İç işi yok, üşenmeymış ergün beki deysın günde enli defa geçeymiş o ayna karşisina:
- E düver bakalım ayna, bu allemde varmi benden güzolu? deymiş... Ole çeşıtler yapaymış kendıni o ayna karşisında...
E aynada yok naapsın, ya sabır çekeymiş içından:
- A mari, ayıp edeysın şinicegın.. İç gene olurmi senden güzoli? Neyler deysın ole? Daa biken duymayım, deymış...
E tabi ayna bu, sabir taşi olsa kırk kere çatlamışidi orta yerinden ta, ayna mi duracak? Neoıkıt gelmış Pamık Pirensez oniyedı yaşina, garin dayanamamiş ayna... Bigün gene kıral yok imiş sarayda... Gitmış kıral Kapadokya Gezisına, kaldırıymışlar Amzabey'den otobis...Kıraliyçe geçmiş gene ayna karşisına, bakay kendıne... Ayna bir tutmiş kendıni, iki tutmiş kendıni:
- E eter mari! demış... Var mi benden güzoli, var mi benden güzoli... Var tabe demış.. Pamık Pirensez var... Odur senden daa güzolcıktır....
Eeey, açan duymuş o kıraliyçe bu lafi, kuddurmuş kuddurmuş... Açay bi koca agız:
- Eddepsız eddepsızini! Ne deysın sen! Vallağyi alırım ordan bi odun ta kırarım şini senı! Gebettırırım! Sıııııısssss, kapa agzıni!
Alıy yerden bi taş kıraliyçe, istey vursın ta kırsin o aynayi... Koşay maafızlar tutay kıraliyçeyi, nereekaa kırmamışidır o aynayi... Koparıy bi bagırmak gene kıraliyçe:
- Yaa bırağgın yaaa! Vuricim ta kırıcim! Kıricim ta kırıcim....
Zor zaymet sakinleştırıyler kıraliyçeyi... Emen ağvciyi çegıttırıy kıraliyçe:
- Ağvci efendı, dey,,, Çubbuk elden alıysın o Pamık denen kızi, gütür o orman anda ta, üldür oni orda... Sora da cena-zesıni at oraa bi agaç dibina , beki yer kurtlar... Sorarsa babasi, kocaya kaçmiş derız...
Avci da ole naaaaalet mi nalet bi erifçiogli...Güzi parlamiş, neçınsi adam dograyacak ya... IIh ugneeş!
- Nihohahaaa... Emredersınız kıraliyçem, lafi mi olur?
- Yalanız, demış kraliyçe... Bana, demış onın dalagıylen, baş parmagıni getıreceksın... Bilim neçınti öldürdin oni...
- İç şüpen olmasin kıraliyçem, demış ağvci... Yalanız, bişii diecem kıraliyçem... Dalagıylen parmagi yerıne, kalbiylen cigerini süksem getırsem? Em daa bi masal avasi yakalamiş olırız? Dalak ilen parmak , pek kulaga oş gelmey, yakışmay masale?
- Dogri deysın demiş kıraliyçe... Sen say kalbiylen cigerini sök getır bana...
Zalim Ağvci devrısi saba, atlamiş mobiletine, düşmiş Pamıgın peşi sira, takip edeymış... Etışmiş Pamıga küprinin başinda:
- Neraa gideysın Piransezım, demış....
- Kuran kursina gideyım camiya, demış Pamık...
- Nasıl gidey, ügrendın mi bişiler , demiş zalim ağvci...
- Ügrendım tabi, düverim mi? Elif, be , te, se...
- Etışır kafi... Aferım... Atla mobilete, bende o yana gidıcim...
Atlay Pamık mobiletin arkasina, düşeyler yola........
Tam camianda gelıyler, ağvci durmay, geçey gidey cami yanindan... Pamık baka kalıy camiya... Kuran kursina giden üteki kızlar güriy buni, başlaylar emen dedikodiya:
-Göriymisin bak, bakmay gelsın camiya, gezey adamlarla...
- Bıragın ya, zati iç sevmeyım bu kızi... Pirensezmış dee sokulmay bile bize...
Albuki bilseler, kızin günaağyıni alıylar, bilseler kıyçaz kendi ayagiylan ölimine gidey... Ti ti tii...
Bu sirada, Pamıkta işkillenıy bişiiler olıy dee... Soramay ağvciya neçınsi durmadilar camida ta, gideyler daa die...Baygi vakıt gidey bunlar, gelıyler bi ormana... İndıriy avci Pamıgi mobiletten...
- En aşşii...
- Neçın geldık buraa ağvci aga, dey Pamık
- Çok konuşma şini.. Geç o agaç dibine, kesıcim seni burda....
Pamık başlay aglamaya:
- Neçın be neçın? Nemiti yaptim ben sana, ne fena-lıgımi gürdin?
İnsafsız ağvci, acımay iç kiza, çekey bıçagıni, o bıçak şınlay ole avağda....
Tam o sirada, çalay ağvcinin cep telefunu... İsmiil YeKa'nın Baz Gaza melodisini yüklemış telefona, o orman çınlay ole....Kıraliyçe araymış, neoldi, öldürdin mi dey kızi...
Pamık bakay, ağvci konışıy telefunda, du mari ben te şuraciktan küverılıim aşşi, beki de kurtulurim dey ağvciden... Ole kendıni saf bigin yapay ama, akıl tıkılidir o kız... Başlay koşmaga ordan aşşşi...
Kıraliyçe dey ağvciye telefunda:
- A şini kapayım, çok yazdı zere... Ödenemeasık...
Ağvci kapay telefunu, bi döney bakay, kız yok? Kudduruy... Napıcim ben şini? Emen yapay o da bi pülan, dönerken saraya, ugray sakatatçıya, alıy ordan yarım kilo tavuk cigeri... Götüriy kıraliyçeye...

Pamık kız da neçın kurtuldı ağvcinin elınden sevınıy, koşay daa... Baygi vakit koştuktan sonra, aauu bi bakay, kaybelmiş o orman içında... Aranıy durıy... Bişi ilişiy orda uzakta gözine... A mariii, bi bakay birangi kolibe...Koşay girey içerı, beki dey bana yardım ederler burda... Girey bakay içerı, eey kimsecıkler yoktır... Du otirim şuracıga da beki anca gelırler... Ama bu kolibada birangi taaflık vardır... Eşyaların epısi ofacıktır... Alla alla dey Pamık, kimbılsın neçındır bu eşyalar bole ofacik....
Zavalli kıyçaz yorgun düşmiş, istemış uzansin acık oraa da beki gene dinlenır birangi vakıt... Yatay oraa uyuy kalıy...
Gözini bi açay Pamık, eeey dey... Bayamiti uyumişim mari ben. Ti ti ti , ikindimde kalmiş... Du demış sonra kaza ederım... Tam o sirada sesler duyay dışardan.... A dey, geldı tamina evsayiplerı...
Kapi açıliy, girey içeri ofacik bi adam.. Bi tene daa ofacik bi adam.. Ey daa bi tene daa bi tene derken , girey içeri alti tene ofak adam... Şaşay kalıy bunlar kızi görince içerıde...
- Sen kimsın mari, deyler. Ne araysın evımıizde?
Pamık annattırıy, bule bule oldi dey...
- E siz kimsınız, dey Pamık o adamciklara....
- Ben İbriyim , dey bi tenesi.... Bu Feymi, bu Sıtki, bu Asan, bu Şefki, bu da Üsiin... Bi de Remzi var, ama o yok şini burda...
- O nerde dey pamık
- O şini asker , dey Sıtki..
- Aaa , dey pamık, alla kavıştırsın? Nerde yapay askerligini uzakta mi?
- Eskişevırde, Ava Ulaştırmada...
- Ko ko islaa dey...
Çubbuk elden kaynaşıy bunlar, yemek yeyler birlikte, yapay Pamık onlara tarana çurbasi... Kaave içeyler, çay demleyler, oturıylar bayçede... İsım şevır felan oynaylar, bayamiti eglenıyler...
Neyse, çok uzatmaalim lafi, bu sirada kırlaiyçe geçey gene ayna karşisina:
- Şini düver bakalım ayna efendı, şini var mi benden daa güzoli?
- E eter mari, düverdım ya neçındir Pamık sendan daa güzol die?
Anlay neçın kıraliyçe daamiti ölmemıştır o Pamık... Çegıttırıy emen gene ağvciyi... Sayay dökey o adama, ani öldürmişidin, ani sökmişidin cigerini dee?
Ağvciyi attırıy zindana, bogdurttuy orda, tavuk cigerlerini de kovuruy soganle, yapay akşame yemek...
Devrısi gün, gidey kıraliyçe ormana, aray Pamıgi, degıştımiştir kılıgıni da... Göriy o da orda kolibeyi... Eeey bi bakay, Pamık yıkay çamaşir kolibe öninde... A saf kıiz dey içinden kıraliyçe, yıkay renklılerlen beyazlari ayni suda.. Sokılıy yanina, devışıtıry sesıni da....:
- Oşgeldın be kızim, gelın mi geldın sen buraa, dey...
- Oşbuldık teze, dey pamık... Yok dey ben daa okıyım, vermey daa bubam benı gelın gidim....
- Te ben o yanki evde otırıyım dey, kıraliyçe... Gelıydim pazardan, bi ugrayim dedım , .... Aaa bak almışidim pazardan pıraz saplari ta, pişirim akşama... Te verim sana ta sen de pişir akşama...
- Sagolasın teze, dey pamık.... Alla razi olsın... Pişirim oıkıt ben de akşama senin verdigin pıraslari...
Gidey yaşli kari yani kıraliyçedır aslinda ya o... Alıy pamık pırasları pişiriy... Mis gibi de kokay o mübarekler pişince... Du , dey tatim bakim, pişmiş mi?
Say tatay kaşıgin dorugında o pıraz yemeginde, düşey kalıy oraa kıyçaz.... İç ama, ne yeysın sen onlari... Ne bilsın kıyçaz, neçındır zevırt doli içleri o pırazların.....

Gelıy İbriyim'le kardeşleri eve, bakaylar kız yanlamış oraa uyıy.. Sısın ses çıkartmaan dey İbriyim, yorulmıştır tamina. Yatırıylar kızi yataga, eNey onlar aşşi maçı seyretsınlar... Bu kıiz uyıy üç güin üç geje... İbriyim anlay , var dey bu işte bi taaflık? Taamina bu kız uyumay, öldi mi yoksa? Emen teleaşlamnıy bunlar, başlaylar aglamaaa...O sirada çıkay gelıy, Remzi...
- Eeey sen nerden çıktın be, deyler...
Annatırıy durumi Remzi, bule bule dey, boyim ofacıkımiş, aldılar beni çürüge...Kim dey bu yatan kız burda? Öldi deyler, soukulma iç... Remzi, ben bi filimde görmişidim dey, Ayşeejik oynaydı. O da bule öliydi, gelıydi bi pirens öpeydi ta kolkaydı ayaga pirensez...
"Sayi mi deysın be" deyler, pek sevınıylee... Kapi çalay, bi de açsınlar kapiyi ne görsinler... Kul sıkışmadikça Izır yetışmeşmış ya, o esap.. Bi pirens kapida, bakay bunlara...
- Alla mı gönderdı be aganın seni buraa deyler... Alıylar emen pirenzi içerı, öp şini bu kızi ta uyansın deyler...
Pirenz bi öpey, iki öpey... Yok uyanmay o kız... Sıkılıy pirenz:
- E eter, uyanmay işte, verın bayşişimi ta gidim ben garin dey...
- A be terbaasız, ne deysın , ne bayşişi isteysın... İnsanlık öldi mi, ne biçım pirenzsın sen!
- Ne pirenzı be!, dey pirenz.. Pirenz mirenz diılim ben, sünnet olicim yarin, A verin şini bayşişimi de, gidicez emirsultana...
Eeey bi bakaylar, sayi diıldir bu pirenz... Amet aganın torundur bu... Sayi deyler dovetiye yollamışlar idi... Madem diıldın pirenz ta, neçın öpeysın oıkıt kızi dee, bi sopa çekeyler buna.... Dügeylar ta dügeyler...
Napısik şini dee düşünirken, Remzi dey, durun be... var idi benim bi asker arkadaşi... o da benımlen döndi. kısa dönem idi o, bitirdi askerligi. durun arayım onu o gelsın....
Pirens mi ki o deye sormuşlar
- Yok diıldır pirens ama okımış avkatlıgi...
Napalım deyler, beki gene olır...
Çegırıylar çocugi, çocuk biney bi dolmışa gelıy...
Öpey kızi, kız açay gözlerini, ole şaşmaga... Nolıy be nolıy dey... Bi bakay, yakıişıkli bi çoycak karşisında, bakay ona...
Çocukta vurulıy kıza... Alıy çocık kızi, götüriy anasına... Anası da begenıy kızi... Çubuk elden evlenıyler... Kıraliyçeyi de verıyler maakemeye... Kıralde döney kapadokya gezısından, bakay kızi evlenmış çok sevınıy, iç düvermeyler kırale bule bule oldı dee, zere üzülmesın adam... Pamık la, avkat çucuk, yerleşıyler saraya, ibriyimle kardeşlerini de, buluylar bi yerden torpil, sokaylar kpss'ye , yerleştıryler sigortaya... Ko... Mutli mesut yaşaylar.....

hfidan
Asistan
Asistan

Mesaj Sayısı : 11
Yaş : 40
Kayıt tarihi : 19/06/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz